Sākums arhivs Hiromantija

Hiromantija

7 minūtes lasīšanai
roka

„Hiromantija ir nopietna un sena zinātne. Grūti pateikt, kad tā ir aizsākusies, jo gluži kā reliģija, cilvēciskā doma un astroloģija tā ir pastāvējusi visu laiku. Daudz informācijas par hiromantiju ir vēdās. Hiromanti bijuši vienmēr. Lielākā daļa astrologu nodarbojās ar hiromantiju. Astroloģiju dēvē par astronomijas māti, ķīmija ir alķīmijas pēctece, bet hiromantija kā zinātne, kurai ne visi tic, ir palikusi nemainīga,”

Tāpat kā citas zinātnes hiromantija ir cietusi raganu ķeršanas un dedzināšanas laikā. Īpaši tā bija attīstīta Indijā, Ēģiptē, Arābu valstīs, Grieķijā un Romas impērijā. Senajā Grieķijā hiromantiju uzskatīja par svētu zinātni, ar kuru nodarbojās izcilākie skolotāji, zinātnieki un filozofi.

17. gadsimta sākumā hiromantiju mācīja universitātēs Eiropā. Parīzē 1913. gadā otrajā eksperimentālajā psiholoģijas kongresā hiromantiju atzina kā zinātni. 1912. gadā teologu kongresā Minhenē pieņēma lēmumu hiromantiju turpmāk saukt par hiroloģiju, jo uzskatīja, ka šīs zināšanas nav vienkārši zīlēšana, bet gan zinātniski pamatotas sakarības starp cilvēka rokas formas, pauguru, līniju un zīmju kopumu un viņa raksturu un dzīves gājumu.

Vislabāk saskatāms pēc dzimšanas Dievs uzliek nospiedumu uz katra cilvēka rokas, lai visi zinātu Viņa darbus. “Dzīve ir no Dieva. Visi cilvēki, ko mēs satiekam savā ceļā, ir no Dieva. Un tas viss ir ierakstīts katra cilvēka rokā. Ja baznīca saka, ka hiromantija nedrīkst pastāvēt, tad, manuprāt, tai būtu jāpastāv, jo tā var palīdzēt. Pieredzējis hiromants pēc rokas formas vien jau cilvēkam var dot tik daudz informācijas, kas viņam varētu palīdzēt dzīvot un sevi saprast,” saka V.Hermanis. Viņš stāsta, ka cilvēka āriene – seja un izturēšanās – jau sniedz informāciju par cilvēku. Citi pamana otra cilvēka roku pirkstus, sveicienam pasniegto roku. V.Hermanis norāda, ka hiromantija jau sākas šajā brīdī. Rokas ir cilvēka spogulis, kurās ir atspoguļota visa viņa dzīve.

Jau Napoleons pirmais ir teicis: “Cilvēka seja ir spējīga maldināt, bet rokas nekad.” Interesanti, ka embrijam piecu mēnešu vecumā parādās svarīgākās jeb galvenās līnijas, bet septītajā mēnesī – smalkās un tievās līnijas. Tātad bērna, kas piedzimst arī septiņu mēnešu vecumā, rokās jau ir lasāma visa informācija. Bērnam piedzimstot, pirmajā dzīves nedēļā uz viņa plaukstām ir ļoti labi saskatāmas dzīves līnijas. Tad tās kļūst mazāk redzamas. Pa īstam rokas līnijas noformējas apmēram 14 līdz 15 gadu vecumā, tad arī viņa rokā var ieskatīties un kaut ko par šo cilvēku pateikt. “Šī ir dievišķa lieta, dota no augšienes, tāpēc to izprast un izskaidrot nemaz nav iespējams. Divu vienādu roku līniju nav. Tas ir noslēpums. Jau bērna piedzimšana ir brīnums. Gluži kā ziediņš tas atveras un pasaulē nāk jau ar savās plaukstās ierakstītu dzīves gājumu,

Roku līnijas: Ir trīs galvenās līnijas – dzīves, prāta jeb galvas un sirds līnija. Ja šīs trīs līnijas ir labi attīstījušās, tad var sacīt, ka cilvēka liktenis virzās pa dzīves drošākajiem ceļiem. Jo mazāk roku plaukstās redzamas blakuslīnijas, jo bezrūpīgāka un mierīgāka ir cilvēka dzīve. Dzīves līnija Tieši pēc dzīvības līnijas garuma var pateikt, cik ilgi cilvēks dzīvos. Dzīvē būs panākumi un laba veselība, ja dzīves līnija ir skaidri saskatāma, nesaraustīta. Vāji saskatāma dzīves līnija liecina par sliktu veselību. Bīstams mūža gals paredzams, ja dzīves līnija apraujas pēkšņi vai tās galā saskatāms krusts vai punkts un turpinājums neseko. Ja tā uz beigām kļūst tievāka, tad tas norāda uz lēni izdziestošu dzīvi. Ja tā pārtrūkst, bet pēc tam atkal turpinās, tad cilvēka dzīvībai draudēs briesmas, taču tās tiks pārvarētas. Prāta jeb galvas līnija Prāta līnija raksturo cilvēka saprātu. Ja tā ir spēcīga, labi izteikta un labi saskatāma, var spriest, ka cilvēks līdz pat sava mūža beigām saglabās skaidru saprātu. Īsa līnija liecina, ka indivīdam ir “īss prāts”. Ja prāta līnija tikai nedaudz nogriežas uz leju, tad tas cilvēkam sola laimīgu dzīvi un veiksmi jebkurā pasākumā. Sirds līnija Sirds līnija raksturo dvēseles jūtas. Laba sirds līnija ir nesaraustīta, gara un beidzas rādītājpirksta pakalnā. Šādas līnijas īpašnieks var būt apmierināts un pat laimīgs mīlestībā. Nav laba zīme, ja sirds līnija novirzās uz prāta līnijas pusi un savienojas ar to. Tad cilvēks domā par pašnāvību vai arī gaidāms kāds nelaimes gadījums. Ļoti greizsirdīgiem cilvēkiem sirds līnija sniedzas tuvu pirkstiem, bet jūtīgiem cilvēkiem – tuvu prāta līnijai. Veselības līnija Raksturo cilvēka veselības stāvokli un viņa attiecības ar materiālo pasauli. Dažai rokai veselības līnijas nemaz nav. Tas nozīmē, ka indivīds ir pilnīgi vesels, toties viņam trūkst komerciālu spēju. n Tai ir jābūt taisnai un skaidrai. Ja tā ir sakropļota, līkumaina vai sazarota, tad cilvēks ir slimīgs. Jāpievērš uzmanība, kur sākas veselības līnija. Ja tā sākas no aproces, tad tas sola panākumus tirdzniecībā vai saimnieciskajā dzīvē. Ja veselības līnija sākas Mēness kalnā, tad dzīvē paredzamas lielas pārmaiņas un ceļojumi. Saules līnija Raksturo cilvēka attieksmi pret mākslu, viņa karjeru, dzīvesprieku un pārticību. Saules līnijas sākums Mēness kalnā liecina par panākumiem karjerā. Retos gadījumos Saules līnija sākas no rokas aproces. Šāda līnija liecina tikai labu – cilvēks vienmēr būs apmierināts ar savu likteni un jutīsies laimīgs. Čūskveidīga Saules līnija nozīmē grūtu likteni. Likteņa līnija Tā raksturo cilvēka dzīves ceļus un likteņus. Jo garāka ir likteņa līnija, jo labākus panākumus cilvēks dzīvē gūst. Cilvēks nekad negūs panākumus sirdslietās, ja likteņa līnija nepārsniedz sirds līniju. Fakti: Hiroloģija ir zinātne, kas dod iespēju iepazīt sevi un izprast citus, pamatojoties uz uzmanīgiem roku un pirkstu formu un delnas līniju pētījumiem un izdarot rūpīgu rezultātu salīdzināšanu un analīzi. Visbiežāk nodarbošanos ar cilvēka raksturojumu, pētot viņa rokas, sauc par hiromantiju, taču faktiski šis apzīmējums ietver sevī tikai daļu visas rokas pētīšanas procesa – delnas līniju apskatu. Hiromantija dod: Medicīnisko diagnostiku līdz pat 98 procentu precizitātei, noslieci uz slimībām, cilvēka raksturojumu, profesionālo piederību. Hiromantija dod lielus panākumus kriminālās pasaules analizēšanā. Ja pieredzējušam hiromantam iedos apskatīt vairāku aizdomās turēto plaukstas, viņš varēs pateikt, kurš ir varējis pārkāpt likumu. Arī likuma pārkāpšanas iespējas parādās roku līnijās.

Ko par to saka baznīca? Katoļu katehismā teikts: “Dievs var atklāt nākotni saviem praviešiem vai citiem svētajiem. Taču taisnīga kristīgā nostāja pret visu, kas attiecas uz nākotni, ir paļauties uz Dieva apredzību un atsacīties no jebkuras neveselīgas ziņkāres šajā jomā.»

Ielādēt vairāk rakstus
Load More By Jānis Alksnis
Load More In arhivs
Komentāri ir slēgti

Iesakām izlasīt šādus rakstus

MikroTik un Tet nodrošinās zinātniekiem 400 gigabitu savienojumu cīņai

Latvijas tehnoloģiju inovāciju uzņēmumi MikroTik un Tet izveidojuši jaunus lieljaudas…