10. decembris, 2020

PTAC uzlicis 20 000 eiro sodu ‘Tele2’

tele2 nr1LV

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) piemērojis mobilo sakaru operatoram “Tele2” soda naudu 20 000 eiro apmērā par uzņēmuma īstenoto negodīgo komercpraksi, piedāvājot sniegt interneta pakalpojumu par maksu bez patērētāju piekrišanas, informē PTAC. “Tele2” portālam “Delfi” atklāj, ka plāno pārsūdzēt attiecīgo lēmumu.

Jāatgādina, ka “Tele2” lielam skaitam patērētāju 2020. gada 29. un 30. aprīlī nosūtīja īsziņas, kā arī citos veidos paziņoja, ka patērētājiem, neatkarīgi no izvēlētā tarifu plāna, no 2020. gada 1. jūnija uz laiku līdz gada beigām tiek sniegts jauns pakalpojums “Bezlimita internets Latvijā” par papildu maksu 2,50 eiro mēnesī.

PTAC lēmumā konstatēts, ka pakalpojumu lielai daļai savu klientu ir pieslēgusi automātiski, nesaņemot patērētāju aktīvi sniegtu gribas izteikumu – apstiprinājumu, tādā veidā pārkāpjot būtisku patērētāju tiesību aizsardzības principu, kurš aizliedz patērētāja klusēšanu izmantot kā piekrišanu kādas preces vai pakalpojuma pasūtīšanai. PTAC secināja, ka sabiedrība, automātiski sniedzot pakalpojumu par papildu maksu, patērētājam neizdarot par to pasūtījumu, ir pārkāpusi normatīvajos aktos noteiktās patērētāja tiesības un šajā gadījumā patērētājam nav pienākuma pieņemt pakalpojumu un maksāt par to sabiedrības vienpusēji noteikto maksu. Sabiedrības īstenotā komercprakse, konkrētajā veidā piedāvājot patērētājiem pakalpojumu, ir negodīga – profesionālajai rūpībai neatbilstoša un agresīva (tai skaitā, jebkuros apstākļos agresīva) – komercprakse, jo “Tele2” nav ievērojusi patērētāja izvēles brīvību un gribu un pielietojusi patērētāju piespiešanu pakalpojuma izmantošanai un apmaksai un nesamērīgu ietekmi uz patērētājiem kā noslēgto līgumu pusi. Īstenotā negodīgā komercprakse varēja būtiski negatīvi ietekmēt patērētāju ekonomisko rīcību, proti, patērētājiem būtu jāmaksā par to, ko viņi nav pasūtījuši.

Ar pieņemto lēmumu PTAC ir aizliedzis “Tele2” negodīgu komercpraksi, kas izpaužas šādi: bez patērētāju aktīvi un nepārprotami sniegtas piekrišanas veicot pakalpojuma sniegšanu un pieprasot tā apmaksu atbilstoši uzņēmuma vienpusēji noteiktai cenai; kā arī piemērojot “” soda naudu 20 000 eiro apmērā, ņemot vērā sabiedrības izdarītā pārkāpuma apjomu un iespējamo kaitējumu patērētājiem ( par pakalpojumu nosūtīta plašam patērētāju lokam), raksturu (agresīva, tostarp jebkuros apstākļos agresīva, komercprakse) un ietekmi uz patērētāju tiesiskajām interesēm, kā arī lietā pieņemto lēmumu par pagaidu noregulējumu.

PTAC atgādinām, ka 2020. gada 29. maijā iestāde pieņēma lēmumu par pagaidu noregulējumu par negodīgas komercprakses izbeigšanu (skat. šeit). Ar Administratīvās rajona tiesas 2020. gada 25 .jūnija spriedumu lietā Nr. A420197220 PTAC lēmums par pagaidu noregulējumu atstāts spēkā, bet “Tele2” pieteikums par tā atcelšanu noraidīts.

“Tele2” sniegtā informācija liecina par to, ka uzņēmums neatzīst konkrētā pārkāpuma izdarīšanu. Vienlaikus PTAC rīcībā nav informācijas, ka sabiedrība netika pildījusi PTAC lēmumu par pagaidu noregulējumu, tā kā patērētāju sūdzības pēc tā pieņemšanas netika saņemtas. Tomēr konkrētās kompānijas prettiesiskās rīcības sekas neiestājās PTAC kā uzraudzības iestādes pieņemtā lēmuma par pagaidu noregulējumu rezultātā.

“Tele2” portālam “Delfi” norādīja, ka vērsīsies tiesā un pārsūdzēs PTAC piemēroto sodu par iepriekš plānotajām un PTAC aizliegtajām tarifu plāna izmaiņām. Operators uzskata, ka vēršanās tiesā šajā gadījumā vairs nav jautājums par tarifu plāniem, bet gan uzņēmuma goda un cieņas jautājums.

“PTAC ir rīkojies neprofesionāli, ignorējot nozares regulējumu un koronavīrusa izraisīto apstākļu kopumu. Turklāt no patērētāju interešu skatpunkta šī situācija ir absurda, jo PTAC lēmums aizliegt mainīt tarifu plānus ir bijis uzņēmumam finansiāli izdevīgāks,” teic “Tele2” valdes priekšsēdētājs . “Mums arī nebija īpašu ilūziju par PTAC gala lēmumu, tādēļ jau laikus sākām gatavoties tiesvedības procesam Latvijā un nepieciešamības gadījumā procesa gaitā lūgsim arī Eiropas Savienības tiesas skaidrojumu, lai pierādītu, ka tarifu plānu grozījumi tika plānoti saskaņā ar spēkā esošo regulējumu.”

“PTAC rīcība ir nodarījusi kaitējumu uzņēmumam un tā reputācijai. PTAC šajā gadījumā, visticamāk, saskatīja labas publicitātes un sava tēla veidošanas iespējas, par ko liecināja arī viņu steigšus izteiktie apgalvojumi publiskajā telpā, pat nesagaidot skaidrojumu par plānotajām tarifu plānu izmaiņām. Turklāt PTAC gala lēmumu gatavoja pusgadu, kas pārkāpj jebkādus saprātīgus termiņus,” uzskata Vancovičs.

Vienlaikus PTAC uzsver, ka apstākļi, kuros komersants neievēro patērētāju izvēles brīvības un izteiktās gribas noteikumus un aizliegumu no patērētājiem pieprasīt maksu par pakalpojumu, kura pasūtīšanai nav sniegta aktīva patērētāju piekrišana, kā arī tādējādi īstenojot patērētāju piespiešanu pakalpojumu izmantošanai un nesamērīgu ietekmi uz patērētājiem kā noslēgto līgumu pusi, veido patērētāju interesēm neatbilstošu elektronisko sakaru tirgus vidi, apdraudot patērētāju ekonomiskās intereses un radot negatīvu ietekmi uz ekonomisko rīcību vai tās risku.

PTAC aicina visus elektronisko sakaru komersantus, izsakot piedāvājumus patērētājiem, respektēt patērētāju izvēles brīvību un gribu un veicināt patērētāju tiesībām un interesēm atbilstošu tirgus vidi.

Ar PTAC lēmumu ir iespējams iepazīties šeit.

Padalies ar šo ziņu sociālajos tīklos

Jānis Alksnis

Esmu moderno tehnoloģiju entuziasts ar ilggadēju un plašu pieredzi dažādās informāciju tehnoloģiju jomās, ar savu skatījumu uz lietu kārtību.