Sākums Jaunumi Satiksmes ministrija izstrādājusi elektronisko sakaru nozares attīstības plānu 2021. – 2027. gadam

Satiksmes ministrija izstrādājusi elektronisko sakaru nozares attīstības plānu 2021. – 2027. gadam

3 minūtes lasīšanai
bsit 1

Satiksmes ministrija (SM) izstrādājusi elektronisko sakaru nozares attīstības plānu 2021. – 2027. gadam, kas paredz veicināt pāreju uz ļoti augstas veiktspējas elektronisko sakaru tīkliem. Plānu paredzēts izskatīt valdībā 19. oktobrī.

SM skaidro, ka elektronisko sakaru nozares attīstības plāns 2021. – 2027. gadam ir vidēja termiņa elektronisko sakaru nozares attīstības politikas plānošanas dokuments turpmākajiem septiņiem gadiem, kas izstrādāts, lai atbilstoši nozares attīstībai noteiktu jaunus sasniedzamos mērķus un rezultātus, kā arī attiecīgos rīcības virzienus un pasākumus to sasniegšanai.

Plāna mērķis ir veicināt pāreju uz ļoti augstas veiktspējas elektronisko sakaru tīkliem, kas spēj nodrošināt galalietotājiem interneta piekļuves pakalpojumus ar datu pārraides ātrumu vismaz 100 Mbit/s gan pilsētās, gan lauku teritorijās.

SM apkopotā informācija liecina, ka ES vidējā rādītāja fiksēto platjoslas tīklu izmantošanā Latvija ierindojas 24. vietā; Latvijā šis rādītājs ir 64 %, bet visā ES – 78 %. Fiksēto platjoslas pieslēgumu ar datu pārraides ātrumu vismaz 100 Mbit/s izmantošana ir palielinājusies no 32 % 2018.gadā līdz 38 % 2019.gadā, kas ir virs ES vidējā rādītāja, proti, 26 %. Mobilo platjoslas tīklu izmantošana ievērojami pārsniedz ES vidējo rādītāju un dažu pēdējo gadu laikā tā palielinājusies vēl vairāk, proti, no 92 abonentiem uz 100 cilvēkiem 2017.gadā līdz 124 abonentiem uz 100 cilvēkiem 2018.gadā, sasniedzot 127 abonentus uz 100 cilvēkiem 2019. gadā. Platjoslas pakalpojumu cenas Latvijā ir zemākas nekā vidēji ES, ierindojot valsti 6. vietā.

Ņemot vērā pieejamā publiskā finansējuma ierobežoto apmēru, būtiski, neaizstājot privātās investīcijas, koncentrēt to teritorijās, kurās ekonomisku apsvērumu dēļ elektronisko sakaru komersanti nav ieinteresēti izvērst elektronisko sakaru tīklu infrastruktūru vai to dara nepietiekamā apjomā, lai veicinātu Savienojamības paziņojumā un ES digitālās desmitgades paziņojumā noteikto Eiropas Savienības stratēģisko mērķu elektronisko sakaru attīstībai izpildi, kā arī nodrošinātu vienlīdzīgu un kvalitatīvu elektronisko sakaru pakalpojumu pieejamību visā Latvijas teritorijā visiem iedzīvotājiem, valsts un pašvaldību iestādēm, uzņēmumiem un sociālekonomiskajiem virzītājspēkiem.

Ņemot vērā, ka platjoslas elektronisko sakaru tīklu attīstībai plānā paredzēto uzdevumu īstenošanai ir paredzēta ES struktūrfondu līdzekļu piesaiste.

Lai izstrādātu nozares interesēm atbilstošu politikas plānošanas dokumentu, Satiksmes ministrija 2019.gada 1.aprīlī aicināja elektronisko sakaru nozares dalībniekus sniegt priekšlikumus, kādi pasākumi būtu iekļaujami Plānā jaunajā 2021. – 2027.gada plānošanas periodā. Laikā no 2021. gada 23.februāra līdz 2021.gada 31.aprīlim norisinājās sabiedriskā apspriešana, kuras laikā komentārus izteica nozares pārstāvji un Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvji.

Plānā noteikti divi rīcības virzieni. Pirmais no tiem ir savienojamības paziņojumam atbilstošas platjoslas elektronisko sakaru infrastruktūras attīstīšana, bet otrs – elektronisko sakaru tīklu izvēršanas atvieglošana un izmaksu samazināšana.

Plānā iekļauto uzdevumu īstenošanai ir plānots piesaistīt Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzekļus un nacionālo līdzfinansējumu atbilstoši Nacionālā attīstības plāna 2021.-2027.gadam Rīcības virziena “Tehnoloģiskā vide un pakalpojumi” mērķa “Eiropas Savienības savienojamības mērķiem atbilstoša platjoslas elektronisko sakaru infrastruktūra” indikatīvajam finansējumam. Plānā noteikto uzdevumu finansēšanai var tikt piesaistīts arī citu avotu finansējums, piemēram, ES Atveseļošanās un noturības mehānisma finansējums, kā arī Eiropas infrastrukūras savienošanas instrumenta (CEF) finansējums.

Ielādēt vairāk rakstus
Load More By Jānis Alksnis
Load More In Jaunumi
Komentāri ir slēgti

Iesakām izlasīt šādus rakstus

MikroTik un Tet nodrošinās zinātniekiem 400 gigabitu savienojumu cīņai

Latvijas tehnoloģiju inovāciju uzņēmumi MikroTik un Tet izveidojuši jaunus lieljaudas…