13. decembris, 2011

Svarīgi jaunumi OCTA likumā, kas būtu visiem jāzina

kaila meitene piesedzas ar riepu

Saskaņā ar OCTA likumu apdrošinātāji neapzinīgiem ceļu satiksmes negadījuma (CSNg) izraisītājiem var vērsties ar regresa prasību, liekot atlīdzināt cietušajiem nodarītos zaudējumus. Šāda norma OCTA likumā tika iekļauta preventīvā nolūkā ar mērķi samazināt satiksmes negadījumus, kas radušies, jo transportlīdzeklis ceļu satiksmē piedalās ar sezonai neatbilstošām riepām. No šī gada 1. decembra šādos gadījumos apdrošinātājs atlīdzinās radītos zaudējumus cietušajiem, bet vēlāk ar regresa prasību vērsīsies pret transportlīdzekļa īpašnieku, kam būs jāatlīdzina apdrošinātāja izmaksātās summas. Ceram, ka šīs izmaiņas motivēs īpašniekus būt atbildīgākiem un izvēlēties braukt ar ziemas sezonai paredzētajām riepām – tādā veidā nepakļaujot nevajadzīgam riskam sevi un citus. Tie vadītāji, kas ziemā uz apledojuša vai sniegota ceļa vada transportlīdzekli, kuram ir vasaras sezonai paredzētas riepas, ir daudz vairāk pakļauti riskam izraisīt ceļu satiksmes negadījumu.
Svarīgs nosacījums regresa iesniegšanai ir, ka braukšanai ar sezonai neatbilstošām riepām ir jābūt cēloniskam sakaram ar negadījuma izraisīšanu. Regresa gadījumā apdrošinātāja izmaksātās atlīdzības cietušajiem atlīdzina negadījuma izraisījušā transportlīdzekļa īpašnieks, ja transportlīdzeklis laikposmā no 1. decembra līdz 1. martam nav bijis aprīkots ar riepām, kas atbilstoši ceļu satiksmes noteikumiem paredzētas braukšanai ziemas apstākļos, un ceļu satiksmes negadījumā nodarītajam zaudējumam ir cēlonisks sakars ar minēto pārkāpumu. Saskaņā ar OCTA likuma 41. pantu apdrošinātājs ir tiesīgs vērsties ar regresu pret transportlīdzekļa vadītāju arī, ja negadījuma brīdī vainīgais autovadītājs ir bijis alkohola vai narkotisko vielu reibumā, tam nav bijušas tiesības vadīt atbilstošas kategorijas transportlīdzekli, patvaļīgi atstājis negadījuma vietu, nav iesniedzis aizpildītu saskaņoto paziņojumu vai nav sniedzis informāciju par ceļu satiksmes negadījuma apstākļiem pēc apdrošinātāja pieprasījuma, kā arī zaudējumus nodarījis, izdarot tīšu noziedzīgu nodarījumu. Saskaņā ar veiktajām izmaiņām OCTA likumā, turpmāk ceļu satiksmes negadījumā iesaistītajām personām apdrošināšanas sabiedrībām pēc pieprasījuma ir iesniedzama piecu dienu laikā. Savukārt desmit dienu laikā no negadījuma dienas CSNg izraisītājam ir jāiesniedz apdrošinātājam Saskaņotais paziņojums. Autoīpašniekiem jāatceras, ka OCTA gadījumā atlīdzības tiek izmaksātas gan par bojātu mantu, gan par personai nodarītiem zaudējumiem, piemēram, veselību, nesaņemtajiem ienākumiem u.tml. OCTA likums nosaka, ka par vienu apdrošināšanas gadījumu maksimālā atlīdzību summa mantai ir 500 tūkstoši eiro, bet personai – 2,5 miljoni eiro. Latvijā ir bijuši gadījumi, kad apdrošinātāja izmaksātās atlīdzības summas par vienu negadījumu ir sasniegušas pat vairākus miljonus eiro.

Padalies ar šo ziņu sociālajos tīklos

Jānis Alksnis

Esmu moderno tehnoloģiju entuziasts ar ilggadēju un plašu pieredzi dažādās informāciju tehnoloģiju jomās, ar savu skatījumu uz lietu kārtību.