7. novembris, 2020

Microsoft sadarbībā ar Baltijas augstskolām atklāj ikvienam pieejamu digitālo prasmju pilnveides programmu

microsoft logo scaled

Lai atbalstītu mūsdienīgu zināšanu apguvi, globālās iniciatīvas ietvaros sadarbībā ar Latvijas Universitātes (LU) Inovāciju centru LUMIC, ISM Vadības un ekonomikas universitāti Viļņā un Igaunijas Biznesa skolu Tallinā uzsāk “Digitālo prasmju pilnveides programmu Baltijā”, kas būs pieejama ikvienam Latvijas, Lietuvas un Igaunijas iedzīvotājam. Plānots, ka darba tirgū pieprasītas zināšanas katrā valstī apgūs vairāk nekā 10 000 cilvēku.

“Digitālo prasmju pilnveides programma Baltijā” ir personīgās attīstības ietvars, kas balstīts uz pašmācību un kurā ikviens interesents attālināti varēs apgūt darba tirgū aktuālas zināšanas sev piemērotā laikā un tempā. Jaunās mācību programmas mērķauditorija ir gan studenti, gan dažādu profesiju pārstāvji neatkarīgi no vecuma un nozares, kurā viņi strādā. Programmā ir divi moduļi: pirmajā modulī pieejama biznesa un datu analīze, bet otrais programmu un lietotņu izstrādes modulis ļauj apgūt programmatūras un sistēmu projektēšanas pamatprincipus, kā arī izstrādes un testēšanas metodes. Astoņu nedēļu ilgā pašmācība tiks papildināta ar praktiskām nodarbībām, kuru laikā mācību programmas vadītājs ar piesaistītajiem nozares ekspertiem sniegs ieskatu zināšanu pielietojamībā. Lai saņemtu apliecinājumu par kursa beigšanu, mācību noslēgumā būs jākārto tests.

“Darba tirgus visā pasaulē patlaban piedzīvo straujas un visaptverošas pārmaiņas, jo attālinātais darbs, procesu digitalizācija un automatizācija maina zināšanu un prasmju struktūru. Pasaules Ekonomikas foruma jaunākā pētījuma rezultāti liecina, ka tuvāko piecu gadu laikā aptuveni 50% darba ņēmēju būs nepieciešama pārkvalificēšanās. Šobrīd ikvienam no mums ir svarīgi negaidīt, bet domāt par tādu zināšanu un iemaņu apgūšanu, kas palīdzēs sekmīgi izmantot jaunās tehnoloģijas savā labā un būt pieprasītam darba tirgū tagad un nākotnē,” uzsver Centrālās un Austrumeiropas multivalstu reģiona vadītāja Anke den Oudena (Anke den Ouden).

“Viens no nozīmīgiem izaicinājumiem Latvijas ekonomikas turpmākai attīstībai un konkurētspējas stiprināšanai starptautiskā tirgū ir uzņēmumu jauda efektīvi pielietot jaunās tehnoloģijas, kas arvien straujāk ienāk mūsu ikdienā. Pašlaik Latvijas savu digitalizācijas potenciālu neizmanto pilnībā. It īpaši tas vērojams mazo un vidējo uzņēmumu sektorā. Lielā mērā tas ir saistīts ar darbinieku un vadītāju nepietiekamajām zināšanām un prasmēm. Tāpēc svarīga ir ikviena iniciatīva, kas mudina iedzīvotājus rūpēties par digitālo prasmju pilnveidošanu,” skaidro Latvijas ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs.

“Digitālās transformācijas procesā straujas pārmaiņas piedzīvo ne tikai darba vide, bet arī izglītības process. Arvien lielāka loma karjeras izaugsmē ir zināšanām, ko darbinieks apguvis papildus formālajai izglītībai. Turklāt svarīga ir spēja pašizglītoties, apgūstot zināšanas patstāvīgi. Inovāciju centra LUMIC un mācību programma ir veids, kā ikvienam sev izdevīgā laikā un vietā apgūt mācībās vai darbā noderīgas digitālās prasmes un nekavējoties tās pielietot praksē,” uzsver LU Inovāciju centra LUMIC  vadītāja prof. Signe Bāliņa.

“Digitālo prasmju pilnveides programmas Baltijā” ietvaros zināšanas varēs apgūt kādā no šiem piedāvātajiem virzieniem: biznesa analīze, datu analīze, bezkoda un mazkoda programmu izstrāde (low-code/no code) vai lietotņu izstrāde. Biznesa analīze ietver iemaņas darbā ar datiem, piemēram, datu vizualizāciju un analīzi, mākoņdatošanas pamatus un to pielietojumu biznesa attīstībai. Datu analīzes kursā tiek piedāvāts apgūt datu vizualizācijas pamatus, darbības ar platformu Power BI un citas datu izmantošanas pamatzināšanas. Bezkoda un mazkoda programmu izstrādes kursā tiks apgūta programmatūras un sistēmu projektēšana, kā arī izstrādes un testēšanas metodes. Zināšanas par lietotņu izstrādi palīdzēs vienkāršot, pārveidot un automatizēt biznesa procesus.

Ikviens programmas dalībnieks varēs sagatavoties, lai kārtotu eksāmenu un saņemtu sertifikātu. Motivētākajiem programmas dalībniekiem būs iespēja pieteikties virtuālai praksei, kurā iegūtās zināšanas varēs pielietot dzīvē.

Mācības ir bez maksas un notiks angļu valodā.

Programmai iespējams pieteikties līdz 31. decembrim. Praktiskās nodarbības ar mācību programmas vadītājiem sāksies 2021. gada janvārī.

Piesakies mācībām šajā reģistrācijas formā.

Padalies ar šo ziņu sociālajos tīklos

Jānis Alksnis

Esmu moderno tehnoloģiju entuziasts ar ilggadēju un plašu pieredzi dažādās informāciju tehnoloģiju jomās, ar savu skatījumu uz lietu kārtību.

lvLatviešu valoda