Sākums Jaunumi CERT.LV meklē kolēģus

CERT.LV meklē kolēģus

21 minūtes lasīšanai
cert

Saistībā ar plānoto Nacionālā kiberdrošības centra izveidi, CERT.LV aicina savai komandai pievienoties papildspēkus šādās pozīcijās:

1. Incidentu apstrādes un novēršanas speciālists/-e
2. Jaunākais kiberdrošības pārvaldības speciālists/-e
3. Kiberdrošības mācību organizators/-e un koordinators/-e
4. Industriālās automatizācijas un vadības iekārtu drošības pētnieks/-ce
5. Enerģētikas sektora drošības operāciju centra vadītājs/-a
6. Drošības operāciju centra (SOC) analītiķis/-e
7. Drošības operāciju centra (SOC) vadītājs/-a

8. Kibertelpas situācijas pārskatu veidotājs/-a

CERT.LV (Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija) misija ir veicināt informācijas tehnoloģiju (IT) drošību Latvijā. CERT.LV ir “Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta” struktūrvienība, kas darbojas Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas pakļautībā IT drošības likuma ietvaros.


1. Incidentu apstrādes un novēršanas speciālists/-e

CERT.LV incidentu risināšanas komanda aicina pieteikties uz Drošības incidentu apstrādes un novēršanas speciālista/-es vakanci.

 Tavi pienākumi būs:

 • Veikt notikušā incidenta tehnisko analīzi, piemēram:
  – veikt datoru digitālo pierādījumu analīzi;
  – veikt žurnalēšanas pierakstu analīzi;
  – identificēt uzbrucēja aktivitātes;
  – izstrādāt apdraudējuma indikatorus;
 • Koordinēt incidenta risināšanas gaitu;
 • Sniegt konsultācijas par drošības risinājumiem incidenta riska mazināšanai;
 • Veikt proaktīvas darbības/operācijas incidenta risku mazināšanai;
 • Veikt draudu medības (threat hunting).

Papildus Tev būs iespēja:

 • Ierosināt, izstrādāt, koordinēt projektus, kas veicinās kiberdrošību CERT.LV, Latvijā vai pasaulē;
 • Piedalīties kāda no CERT.LV esošajiem projektiem, tā izstrādē vai uzturēšanā;
 • Sniegt prezentācijas un vadīt seminārus dažādās kiberdrošības konferencēs, vadīt lekcijas un iesaistīties informatīvi izglītojošu materiālu izstrādē;
 • Izveidot un uzturēt kontaktus ar citu valstu kiberdrošības profesionāļiem;
 • Pilnveidot zināšanas un prasmes Tevi interesējošos kiberdrošības virzienos (pierādījumu analīze, ielaušanās testi utt);

No Tevis sagaidām:

 • Padziļinātu izpratni par Windows vai Linux operētājsistēmām, piemēram, Tu pārzini sistēmu vājās vietas, kas tiek izmantotas kiberuzbrukumos;
 • Izpratni par uzbrukumu veidiem un metodēm. Tev būtu jāzina, kas ir OWASP;
 • Izpratni par tīklu. Tu zini, kādi protokoli ir iesaistīti interneta komunikācijās;
 • Skriptošanas zināšanas. Tev jāprot automatizēt lietas un jāprot lasīt citu cilvēku rakstīti kodi;
 • Zināšanas uzbrukuma auditos (blackbox pentest, koda audits).

Papildus novērtēsim:

 • Tu risini un Tev ir panākumi CTF, pentest uzdevumos (piemēram: hackerone, hackthebox, rootme, ctftime, u.c.);
 • Tev ir bijusi līdzīga iepriekšējā darba pieredze;
 • Esi ieguvis/-usi drošības sertifikātus, piedalījies/-usies apmācību kursos.

CERT.LV piedāvā:

 • Iesaistīties aktuālu IT drošības incidentu risināšanā, sadarbībā ar vadošajiem drošības pētniekiem;
 • Attīstīt zināšanas un iemaņas Digital Forensics jeb incidenta digitālās izmeklēšanas vai Penetration Testing jeb simulētu kiberuzbrukumu veikšanas jomā;
 • Darbu draudzīgā un profesionālā komandā;
 • Mūsdienīgu un ergonomisku darba vietu Rīgas centrā vai arī iespēju strādāt attālināti;
 • Stabilu atalgojumu, sociālās garantijas, kā arī veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām;
 • Darba alga bruto sākot no 1900 līdz 5100 EUR mēnesī;
 • Prēmijas par labiem darba rezultātiem, viedtālrunis;
 • 10 papildu atvaļinājuma dienas gadā;
 • Apmācības kvalifikācijas celšanai;
 • Iespēju sniegt ieguldījumu Latvijas IT drošības vides stiprināšanā.

Ja vēlies ar entuziasmu risināt tehniskus izaicinājumus un atbilsti lielākajai daļai prasību, piesakies, rakstot uz  [email protected].

Pieteikšanās termiņš – 2022. gada 31. decembris.

Atruna


2. Jaunākais kiberdrošības pārvaldības speciālists/-e

Meklējam papildspēkus sekojošu uzdevumu veikšanai:

 • CERT.LV dokumentācijas uzturēšana, aktualizēšana un papildināšana;
 • Konsultāciju sniegšana par IKT drošības jautājumiem, informatīvo materiālu sagatavošana;
 • CERT.LV pārstāvēšana normatīvo aktu izstrādes darba grupās;
 • CERT.LV pārstāvēšana digitālās drošības uzraudzības komitejas sekretariātā;
 • CERT.LV pārstāvēšana starptautiskās darba grupās, ES normatīvo aktu izstrādes darba grupās un ekspertu sanāksmēs;
 • Tematiskās drošības pārbaudes un auditi, IT drošības dokumentācijas izvērtēšana, ziņojumu un ieteikumu sagatavošana;
 • Viedokļa sniegšana par citu auditoru un/vai IKT drošības ekspertu veiktiem auditiem un/vai ielaušanās testiem, to rezultātiem, kā arī atklāto nepilnību novēršanu;
 • Uzstāšanās CERT.LV organizētajos semināros;
 • Atbalsts kolēģiem citu CERT.LV uzticēto uzdevumu izpildē.

Darba pienākumi:

Atkarībā no interesēm un prasmēm palīdzēt kolēģiem iepriekš pieminēto uzdevumu izpildē.

Prasības kandidātiem:

 • Interese par IT drošības jautājumiem un vēlme pastāvīgi pilnveidot savas zināšanas un iemaņas;
 • Ar IKT jomu saistīto Latvijas un Eiropas Savienības normatīvo dokumentu un nozares  standartu pārzināšana;
 • Vēlama pieredze IT audita jomā;
 • Vēlama izpratne par IT drošības riskiem un to pārvaldību;
 • Konceptuālā un analītiskā domāšana;
 • Teicamas latviešu un angļu valodas zināšanas;
 • Uzcītība un spēja sekmīgi pabeigt iesāktos darbus;
 • Komunikabilitāte;
 • Augsta atbildības sajūta un precizitāte;
 • Vēlama augstākā izglītība (var būt nepabeigta) jomā, kas sekmē darba pienākumu izpildi.

CERT.LV piedāvā:

 • Interesantu un izaicinošu darbu kopā ar Latvijas vadošajiem kiberdrošības pētniekiem;
 • Darba izpildei nepieciešamo apmācību;
 • Darbu draudzīgā un profesionālā komandā;
 • Mūsdienīgu un ergonomisku darba vietu pašā Rīgas centrā ar iespēju strādāt attālināti;
 • Darba alga bruto no 1900 līdz 4350 EUR mēnesī;
 • Stabilu atalgojumu, sociālās garantijas, kā arī veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām;
 • Prēmijas par labiem darba rezultātiem, viedtālrunis;
 • 10 papildu atvaļinājuma dienas gadā;
 • Apmācības kvalifikācijas celšanai;
 • Iespēju sniegt ieguldījumu Latvijas IT drošības vides stiprināšanā.

Ja vēlies ar entuziasmu risināt kiberdrošības pārvaldības/IT audita izaicinājumus un atbilsti lielākajai daļai prasību, piesakies, rakstot uz [email protected].

Pieteikšanās termiņš – 2022. gada 31. decembris.

Atruna


3. Kiberdrošības mācību organizators/-e un koordinators/-e

Tavi pienākumi būs:

 • Izstrādāt un uzturēt kiberdrošības mācību plānu Latvijas mērogā un koordinēt tā savlaicīgu izpildi;
 • Iesaistīties Latvijas un starptautiskās apmācību organizatoru grupās un veidot kontaktus gan ar kiberdrošības mācību organizatoriem, gan dalībniekiem;
 • Koordinēt Latvijas  pārstāvju dalību nacionālās un starptautiskās mācībās (piem., Baltijas valstu, NATO un ES mērogā);
 • Pārstāvēt CERT.LV mācību plānošanas, organizēšanas un vadības procesos;
 • Organizēt nacionāla mēroga kiberdrošības mācības gan tehniskajā, gan operacionāli-stratēģiskajā līmenī;
 • Apkopot pēc mācībām iegūto pieredzi, vadīt mācību atskaites sagatavošanu, koordinēt iegūtās pieredzes apmaiņu un ar mācībām saistīto procesu pilnveidi.

No Tevis sagaidām:

 • Iepriekšēju pieredzi, piedaloties kiberdrošības mācībās vai to vadībā (piem., Locked Shields, Crossed Swords, Cyber Europe, Cyber Coallition);
 • Izpratni par kiberdrošības mācību norisi, to uzbūves un vadības principiem;
 • Labas problēmu risināšanas un analītiskās spējas;
 • Spēju strādāt dinamiskā vidē un labas komunikācijas prasmes;
 • Spēju brīvi komunicēt latviešu un angļu valodā (vismaz ES C1 līmenī) gan rakstiski, gan mutiski;
 • Labas prezentācijas prasmes.

Papildus novērtēsim:

 • Pieredzi projektu vadībā un pārvaldībā;
 • Izpratni par tehniskajiem, operacionālajiem un stratēģiskajiem līmeņiem un to pamatfunkcijām;
 • Tehniskās un kiberdrošības pamatzināšanas;
 • Iepriekšēju pieredzi sadarbībai un koordinācijai starptautiskā līmenī.

CERT.LV piedāvā:

 • Iesaistīties Latvijas un starptautisko mācību organizēšanā, sadarbojoties ar pasaules līmeņa kiberdrošības ekspertiem;
 • Darbu draudzīgā un profesionālā komandā;
 • Mūsdienīgu un ergonomisku darba vietu Rīgas centrā vai arī iespēju strādāt attālināti;
 • Stabilu atalgojumu, sociālās garantijas, kā arī veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām;
 • Darba alga bruto no 1900 līdz 5100 EUR mēnesī;
 • Prēmijas par labiem darba rezultātiem, viedtālrunis;
 • 10 papildu atvaļinājuma dienas gadā;
 • Apmācības kvalifikācijas celšanai.

Ja vēlies sniegt ieguldījumu Latvijas kibervides stiprināšanā un atbilsti lielākajai daļai prasību, piesakies, rakstot uz  [email protected].

Pieteikšanās termiņš – 2022. gada 31. decembris.

Atruna


4. Industriālās automatizācijas un vadības iekārtu drošības pētnieks/-ce

Tavi pienākumi būs:

 • CERT.LV industriālās automatizācijas un vadības sistēmu laboratorijas uzturēšana, darbības nodrošināšana un paplašināšana;
 • Specifisku tehnisko drošības testu un iekārtu analīzes veikšana laboratorijas apstākļos;
 • Tehnisko drošības testu izpilde industriālo sistēmu operatoru IT un operacionālo tehnoloģiju (OT) tīklos;
 • Tehnisko konsultāciju un atbalsta sniegšana operatoriem incidentu risināšanas procesa ietvaros.

No Tevis sagaidām:

 • Zināšanas par operacionālajiem tīkliem, to tehniskās ieviešanas un darbības pamatprincipiem;
 • Industriālo tīklu, to protokolu un vadības sistēmu pārzināšanu;
 • Iepriekšēju pieredzi drošības testu realizācijā un darbā ar industriālās automatizācijas un vadības iekārtām, industriālajiem protokoliem, to operējošajām sistēmām un aparātprogrammatūru;
 • Labas problēmu risināšanas un analītiskās spējas;
 • Spēju strādāt dinamiskā vidē un labas komunikācijas prasmes.

Papildus novērtēsim:

 • Pamatzināšanas elektronikā un elektrotehnikā;
 • Zināšanas operacionālo tehnoloģiju iekārtu programmēšanā un konfigurēšanā;
 • Iepriekšēju pieredzi koordinētā ievainojamību atklāšanā un ar to saistītajos procesos.

CERT.LV piedāvā:

 • Iesaistīties aktuālu IT drošības apdraudējumu pētīšanā un incidentu risināšanā, sadarbībā ar vadošajiem drošības pētniekiem;
 • Darbu draudzīgā un profesionālā komandā;
 • Mūsdienīgu un ergonomisku darba vietu Rīgas centrā vai arī iespēju strādāt attālināti;
 • Stabilu atalgojumu, sociālās garantijas, kā arī veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām;
 • Prēmijas par labiem darba rezultātiem, viedtālrunis;
 • Darba alga bruto no 2400 līdz 5100 EUR mēnesī;
 • 10 papildu atvaļinājuma dienas gadā;
 • Apmācības kvalifikācijas celšanai.

Ja vēlies sniegt ieguldījumu Latvijas kibervides stiprināšanā un atbilsti lielākajai daļai prasību, piesakies, rakstot uz  [email protected].

Pieteikšanās termiņš – 2022. gada 31. decembris.

Atruna


5. Enerģētikas sektora drošības operāciju centra vadītājs/-a

Tavi pienākumi būs:

 • Sadarboties un uzturēt kontaktus Latvijas un starptautiskajā līmenī (piem., Eiropas Savienība, NATO). Sadarbības dokumentācijas uzturēšana un partneru sadarbības koordinēšana;
 • Operacionālo tehnoloģiju sensoru tīkla izveide, uzturēšana, darbības nodrošināšana un monitorings;
 • Kiberdraudu informācijas (Cyber threat intelligence) iegūšana un analīze.
 • CERT.LV pārstāvēšana informācijas apmaiņas un analīzes grupās (piem., ISAC – Information Sharing and Analysis Centre) un aktuālās informācijas apmaiņa ar uzticamiem partneriem;
 • Operacionālo tehnoloģiju (OT) un to sistēmu draudu identifikācija un incidentu reaģēšanas un iesaistes koordinācija.

No Tevis sagaidām:

 • Zināšanas par enerģētikas sektora operacionālās darbības mērķiem un ar to saistīto operacionālo tehnoloģiju (OT) ieviešanas, segmentācijas un aizsardzības principiem;
 • Tehniskās zināšanas sistēmu drošības monitoringā, signatūru sagatavošanā, anomāliju identifikācijā un analīzē;
 • Spēju vadīt incidentu reaģēšanas procesu un koordinēt darbības ar sistēmu turētājiem;
 • Labas problēmu risināšanas un analītiskās spējas;
 • Spēju strādāt dinamiskā vidē un labas komunikācijas prasmes;
 • Spēju brīvi komunicēt latviešu un angļu valodā (vismaz ES C1 līmenī) gan rakstiski, gan mutiski;
 • Spēju sagatavot veikto darbību atskaites un labas prezentācijas prasmes.

Papildus novērtēsim:

 • Spēju analizēt un sagatavot kiberdraudu informāciju (Cyber threat intelligence), ieskaitot tehniskos indikātorus (IoC) un draudu spējas (TTP);
 • Zināšanas operacionālo tehnoloģiju (OT) un to sistēmu darbībā, un ar to saistīto industriālo tīklu protokolu pielietošanu un specifiku;
 • Iepriekšēju pieredzi incidentu reaģēšanā operacionālo tehnoloģiju (OT) sistēmās.

CERT.LV piedāvā:

 • Iesaistīties aktuālu IT drošības apdraudējumu pētīšanā un incidentu risināšanā, sadarbībā ar vadošajiem drošības pētniekiem;
 • Darbu draudzīgā un profesionālā komandā;
 • Mūsdienīgu un ergonomisku darba vietu Rīgas centrā vai arī iespēju strādāt attālināti;
 • Stabilu atalgojumu, sociālās garantijas, kā arī veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām;
 • Darba alga bruto no 2400 līdz 5100 EUR mēnesī;
 • Prēmijas par labiem darba rezultātiem, viedtālrunis;
 • 10 papildu atvaļinājuma dienas gadā;
 • Apmācības kvalifikācijas celšanai.

Ja vēlies sniegt ieguldījumu Latvijas kibervides stiprināšanā un atbilsti lielākajai daļai prasību, piesakies, rakstot uz  [email protected].

Pieteikšanās termiņš – 2022. gada 31. decembris.

Atruna


6. Drošības operāciju centra (SOC) analītiķis/-e

CERT.LV piedāvā vakanci drošības operāciju centra (SOC) analītiķa/-es amatam.

CERT.LV Latvijā ir unikāla darbavieta, kurā jau rūdītiem kiberdrošības ekspertiem un nozarē jaunākajiem speciālistiem ir visas iesējas pielietot un pilnveidot savas zināšanas, kā arī sniegt reālu ieguldījumu Latvijas drošībā.

Tavi pienākumi būs:

 • Drošības notikumu analīze un to savstarpēja korelācija no SOC pieejamajiem datu avotiem (NIDS, HIDS, EDR, auditācijas ieraksti, cita drošības notikumu telemetrija);
 • Drošības notikumu izpēte SIEM sistēmās, auditācijas ierakstu kolektoros, šo sistēmu darbības pilnveidošana, kā arī priekšlikumu sagatavošana  apdraudējumu identificēšanas automatizēšanai;
 • Drošības notikumu cēloņu un seku analīze, drošības konfigurācijas un pārvaldības ieteikumu testēšana un pilnveidošana;
 • Komunikācija ar sistēmu uzturētājiem, pārziņiem un atbildīgo personālu;

Darba pienākumus varēsi izpildīt, ja Tev ir:

 • Zināšanas par interneta darbību – zini, kas ir OSI modelis un kādas operācijas notiek katrā līmenī, labi orientējies TCP/IP protokolu darbībā;
 • Zināšanas par OS (Windows vai Linux) darbības pamatprincipiem, žurnālfailiem, to veidošanās iemesliem, un spēj interpretēt to saturu;
 • Pārzini biežāk izmantotās uzbrukumu metodes, to identificēšanas un aizsardzības principus;
 • Iepriekšēja pieredze darbā ar kādu no šādām aizsardzības un apdraudējumu identificēšanas tehnoloģijām: SIEM, EDR, VM, proxies, WAF, NetFlow, IDS;
 • Izpratne par vīrusu persistences mehānismiem un to *beaconing*;
 • Labas komunikācijas un sadarbības spējas.

CERT.LV piedāvā:

 • Iesaistīties aktuālu IT drošības incidentu risināšanā, sadarbībā ar vadošajiem drošības pētniekiem;
 • Attīstīt zināšanas un iemaņas drošības notikumu analīzē, izmantojot inovatīvas pieejas darbam ar liela apjoma datu kopām;
 • Darbu draudzīgā un profesionālā komandā;
 • Mūsdienīgu un ergonomisku darba vietu Rīgas centrā vai arī iespēju strādāt attālināti;
 • Stabilu atalgojumu, sociālās garantijas, kā arī veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām;
 • Darba alga bruto sākot no 1900 līdz 4350 EUR mēnesī;
 • Prēmijas par labiem darba rezultātiem, viedtālrunis;
 • 10 papildu atvaļinājuma dienas gadā;
 • Apmācības kvalifikācijas celšanai;
 • Iespēju sniegt ieguldījumu Latvijas IT drošības vides stiprināšanā.

Ja vēlies ar entuziasmu risināt tehniskus izaicinājumus un atbilsti lielākajai daļai prasību, piesakies, rakstot uz  [email protected].

Pieteikšanās termiņš – 2022. gada 31. decembris.

Atruna


7. Drošības operāciju centra (SOC) vadītājs/-a

CERT.LV piedāvā vakanci drošības operāciju centra (SOC) vadītāja/-as amatam.

CERT.LV Latvijā ir unikāla darbavieta, kurā jau rūdītiem kiberdrošības ekspertiem un nozarē jaunākajiem speciālistiem ir visas iesējas pielietot un pilnveidot savas zināšanas, kā arī sniegt reālu ieguldījumu Latvijas drošībā.

Tavi pienākumi būs:

 • Drošības notikumu analīze un to savstarpēja korelācija no SOC pieejamajiem datu avotiem (NIDS, HIDS, EDR, auditācijas ieraksti, cita drošības notikumu telemetrija);
 • Drošības notikumu izpēte SIEM sistēmās, auditācijas ierakstu kolektoros, šo sistēmu darbības pilnveidošana, kā arī priekšlikumu sagatavošana un apdraudējumu identificēšanas automatizēšanas ideju ģenerēšana;
 • Drošības notikumu cēloņu un seku analīze, drošības konfigurācijas un pārvaldības ieteikumu testēšana un pilnveidošana;
 • Komunikācija ar sistēmu uzturētājiem, pārziņiem un atbildīgo personālu;
 • Pārvaldīt SOC komandas darbu un incidentu reaģēšanas procedūras;
 • Veicināt SOC komandas attīstību un efektivitāti;
 • Koordinēt darbu izpildi un sadarboties ar Incidentu risināšanas komandu;
 • Pārvaldīt komandas darba izpildes laiku un kvalitāti (SLA);
 • Ieviest un uzturēt iekšējos darba procesus sekmīgai un drošai darba izpildei.

Darba pienākumus varēsi izpildīt, ja Tev ir:

 • Zināšanas par interneta darbību – zini kas ir OSI modelis un kādas operācijas notiek katrā līmenī, labi orientējies TCP/IP protokolu darbībā;
 • Zināšanas par OS (Windows vai Linux) darbības pamatprincipiem, žurnālfailiem, to veidošanās iemesliem un spēja interpretēt to saturu;
 • Pārzini biežāk izmantotās uzbrukumu metodes, to identificēšanas un aizsardzības principus;
 • Iepriekšēja pieredze darbā ar kādu no šādām aizsardzības un apdraudējumu identificēšanas tehnoloģijām: SIEM, EDR, VM, proxies, WAF, NetFlow, IDS;
 • Izpratne par vīrusu persistences mehānismiem un to ‘beaconing’;
 • Teicamas komunikācijas spējas;
 • Spēja palīdzēt kolēģiem risināt problēmsituācijas;
 • Esi noturīgs stresa situācijas, Tu vies uzticību, spēj uzņemties vadību liela mēroga incidenta eskalācijas gadījumā.

CERT.LV piedāvā:

 • Iesaistīties aktuālu IT drošības incidentu risināšanā, sadarbībā ar vadošajiem drošības pētniekiem;
 • Attīstīt zināšanas un iemaņas, vadot unikālu ekspertu komandu izaicinošos ģeopolitiskos apstākļos;
 • Darbu draudzīgā un profesionālā komandā;
 • Mūsdienīgu un ergonomisku darba vietu Rīgas centrā vai arī iespēju strādāt attālināti;
 • Stabilu atalgojumu, sociālās garantijas, kā arī veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām;
 • Darba alga bruto sākot no 1900 līdz 4350 EUR mēnesī;
 • Prēmijas par labiem darba rezultātiem, viedtālrunis;
 • 10 papildu atvaļinājuma dienas gadā;
 • Apmācības kvalifikācijas celšanai;
 • Iespēju sniegt ieguldījumu Latvijas IT drošības vides stiprināšanā.

Ja vēlies ar entuziasmu risināt tehniskus izaicinājumus un atbilsti lielākajai daļai prasību, piesakies, rakstot uz  [email protected].

Pieteikšanās termiņš – 2022. gada 31. decembris.

Atruna


8. Kibertelpas situācijas pārskatu veidotājs/-a

Tavi pienākumi būs:

 • Veidot ikmēneša kibertelpas situācijas pārskatus;
 • Piedalīties CERT.LV atskaišu un citu pārskatu sagatavošanā;
 • Organizēt dažādu pārskatu izplatīšanu sadarbības partneriem, kā arī tulkošanu angļu valodā (piesaistot tulkošanas aģentūras);
 • Sadarbība ar starptautiskajiem partneriem, informācijas apmaiņa un izplatīšana;
 • Kibertelpas pārskatu un metodoloģijas pilnveidošana.

No Tevis sagaidām:

 • Labu augsta līmeņa izpratni par notikumiem kibertelpā Latvijā un pasaulē;
 • Spēju brīvi komunicēt latviešu un angļu valodā, gan rakstiski, gan mutiski;
 • Prezentācijas prasmes;
 • Augsta līmeņa analītiskās spējas.

CERT.LV piedāvā:

 • Iespēju iesaistīties kibertelpas notikumu atspoguļošanā Latvijas sabiedrībai un lēmumpieņēmējiem;
 • Interesantu un izaicinošu darbu kopā ar Latvijas vadošajiem kiberdrošības pētniekiem;
 • Darbu draudzīgā un profesionālā komandā;
 • Mūsdienīgu un ergonomisku darba vietu Rīgas centrā vai arī iespēju strādāt attālināti;
 • Stabilu atalgojumu, sociālās garantijas, kā arī veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām;
 • Darba alga bruto no 1900 līdz 4350 EUR mēnesī;
 • Prēmijas par labiem darba rezultātiem, viedtālrunis;
 • 10 papildu atvaļinājuma dienas gadā;
 • Apmācības kvalifikācijas celšanai.

Ja vēlies sniegt ieguldījumu Latvijas kibervides stiprināšanā un atbilsti lielākajai daļai prasību, piesakies, rakstot uz  [email protected].

Pieteikšanās termiņš – 2022. gada 31. decembris.


Atruna

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, CERT.LV informē, ka:

 1. Jūsu pieteikumā un CV norādītie personas dati tiks apstrādāti ar mērķi nodrošināt šī atlases konkursa norisi, un šīs apstrādes pamatojums ir Jūsu piekrišana.
 2. Personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts, adrese – Raiņa bulvāris 29, Rīga, LV-1459, e-pasta adrese – [email protected].
 3. Atlases konkursa laikā Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, nepieciešamības gadījumā tos labot un nodot citam datu pārzinim.
 4. Jūsu iesniegtie pieteikuma dati tiks glabāti līdz atlases konkursa beigām un tad tiks dzēsti.
 5. Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu, un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde atlases konkursā netiks veikta. Atsaucot piekrišanu, Jūsu pieteikumā un CV norādīties personas dati tiks dzēsti.
 6. Jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei par iespējamo personas datu aizsardzības pārkāpumu.
Ielādēt vairāk rakstus
Load More By Jānis Alksnis
Load More In Jaunumi
Komentāri ir slēgti

Iesakām izlasīt šādus rakstus

No šī gada 1. jūlija Bite Latvija sāks piedāvāt optisko internetu, izmantojot Baltcom infrastruktūru

2024. gada 1. jūlijā tiks pabeigta “Bite Latvija” un “Baltcom” apvienošana, kā rezultātā “…