Sākums arhivs Uzziniet visu nepieciešamo par auto akumulatoriem

Uzziniet visu nepieciešamo par auto akumulatoriem

5 minūtes lasīšanai
akumulatori skaidrojums 1

1. Regulāri pārbaudiet elektrolīta blīvumu un līmeni (nevar pārbaudīt neapkopjamajiem akumulatoram, AGM akumulatoram un gēla akumulatoram) (līmenim jābūt 10-15mm virs plākšņu līmeņa), ja nepieciešams, pielejiet destilētu ūdeni, nekādā gadījumā ne skābi/ elektrolītu. Neielejiet par daudz ūdens. Tāpat regulāri pārbaudiet akumulatora uzlādēšanas pakāpi/ skavu spriegumu un ģeneratora lādēšanas spriegumu. Ja destilētais ūdens jāpapildina vairāk nekā reizi gadā, vaina var būt auto elektrosistēmā. Griezieties pie speciālista.
2. Izvairieties no īssavienojumiem starp akumulatora skavām un starp pluss-skavu un masu.
3. Pārbaudiet, vai akumulators automobilī nostiprināts pareizi un droši.
4. Biežu un īsu pilsētas braucienu gadījumos, kā arī bieži lietojot lielus strāvas patērētājus, akumulatora uzlādes un vispārējā stāvokļa pārbaude jāizdara biežāk, un ja nepieciešams, papildus jāuzlādē, izmantojot līdzstrāvas akumulatoru lādētāju.
5. Akumulators jālādē ar līdzstrāvas akumulatoru lādētāju, ja skavu spriegums samazinās zem 12,5 V un elektrolīta blīvums zem 1,22 kg/l. Nepietiekami uzlādēts akumulators jāuzlādē nekavējoties, lai izvairītos no akumulatoru plākšņu sulfatēšanās (sākas pie skavas sprieguma 12,4 V) un elektrolīta sasalšanas ziemā (tukšs akumulators ar elektrolīta blīvumu 1,10 kg/l sasalst jau pie -7° C). Akumulatoru nedrīkst lādēt, ja tā temperatūra neatrodas starp +10°C…+30°C. Elektrolīta blīvums ir atkarīgs no temperatūras. Uzlādēta akumulatora elektrolīta blīvums +25°C temperatūrā ir 1,28kg/l un skavu sprieguma 12,7 V – 12,8 V.
6. Bez akumulatora izgatavotāja atļaujas pievienot elektrolītam piemaisījumus aizliegts.
7. Akumulatora vāka ventilācijas atverēm jābūt tīrām un brīvām, iepakojuma plēvei noņemtai. Akumulatoram jābūt tīram un sausam visu darba periodu.
8. Elektrības vadiem jābūt tīriem un sausiem, kā arī pietiekoši gariem. Nospriegoti vadi var bojāt akumulatora skavas.
9. Ja automobilis netiek lietots ilgāku laika posmu (piemēram, ziemā), ieteicams iepriekš pārbaudīt akumulatora vispārējo stāvokli un uzlādes līmeni. Nepieciešamības gadījumā tas jāuzlādē ar līdzstrāvas akumulatora lādētāju. Labā kārtībā un uzlādētam akumulatoram vēsā laikā (0°C …. +10°C) nav nepieciešama apkopes lādēšana 6-8 mēnešus, pie noteikuma, ka akumulatora skavas ir atvienotas.
10. Jaunu, neformatētu akumulatoru, kas vēl nav ticis izmantots, nedrīkst uzglabāt temperatūrā, kas zemāka par -5°C.
11. Nepārslogojiet akumulatoru! Ja auto neiedarbojas uzreiz, pirms nākošās darbināšanas nedaudz uzgaidiet. Pārslogošana saīsina akumulatora mūžu. Darbinot automobili aukstā laikā ieteicams pirms iedarbināšanas uz brīdi ieslēgt tālās gaismas, pēc tam izslēgt un tikai tad iedarbināt.
12. Palīdzot iedarbināt ar kabeļiem, ir jāizslēdz visi strāvas patērētāji! Mīnus-vadu vienmēr nostipriniet pie auto virsbūves, pievienojiet to kā pēdējo un atvienojiet kā pirmo.
!!! Jebkura palīgiedarbināšana saīsina abu akumulatoru kalpošanas ilgumu un var bojāt automobiļa/automobiļu elektrosistēmu!
13. Tukša/nepietiekami uzlādēta akumulatora lādēšana tieši no ģeneratora ir akumulatoram kaitīga un aizliegta, jo ģeneratora lādēšanas strāva var daudzas reizes pārsniegt akumulatora pieļauto lādēšanas strāvu un tādējādi bojāt akumulatoru,, izraisot aktīvās vielas izdalīšanos no plāksnēm (pazīme: nosēdumiem bagāts, tumšs elektrolīts). Tukšu akumulatoru lādējiet ar akumulatoru līdzstrāvas lādētāju. Tukša un nepietiekami uzlādēta akumulatora lietošana ir kaitīga akumulatoram, jo izraisa aktīvās vielas izdalīšanos no plāksnēm (pazīme: nosēdumiem bagāts, tumšs elektrolīts) vai akumulatora plākšņu sulfatēšanos (balti plankumi uz plāksnēm).
14. Ja automobilī izmanto divus akumulatorus, tad 12 V papildstrāvas lietošana no viena akumulatora aizliegta. Pretējā gadījumā ievērojami saīsinās akumulatoru kalpošanas ilgumu.
15. Ilgstoša sala gadījumā, akumulatoram nepieciešama regulāra papildus lādēšana ar līdzstrāvas akumulatoru lādētāju. -18°C temperatūrā akumulators uzņem par 25% mazāk lādēšanas strāvas nekā 0°C temperatūrā.
16. Noplūdes strāva vieglajiem automobiļiem gaidīšanas režīmā ar signalizāciju nedrīkst pārsniegt 20mA, smagajām mašīnām gaidīšanas režīmā ar ieslēgtu tahogrāfu noplūdes strāva nedrīkst pārsniegt 100 mA, motocikliem gaidīšanas režīmā noplūdes strāva nedrīkst pārsniegt 50 mA.
17. Ja akumulators netiek lietots, notiek tā automātiska pašizlādēšanās, tādēļ stāvošs akumulators ir periodiski jāpārbauda, jāveic apkope un, ja nepieciešams, tas jāuzlādē ar līdzstrāvas akumulatoru lādētāju. Motociklu akumulatoriem lielāka elektrolīta blīvuma dēļ pašizlādēšanās process notiek intensīvāk un ātrāk, kā dēļ to stāvoklis jāpārbauda biežāk.
18. 24 V darba sprieguma tīklā 12 V patērētājus drīkst barot vienīgi caur strāvas transformatoru.

Pieņemtie apzīmējumi uz AKB augšējē paneļa:
Brīdinājuma, aizlieguma un informācijas zīmes:

1) Rīkoties saskaņā ar AKB un transportlīdzekļa lietošanas pamācību.
2) Sargāt seju un acis, acis aizsargāt ar brillēm.
3) Sargāt bērnus no piekļūšanas skābei un AKB.
4) Sprādzienbīstams! Uzglabāšanas, uzlādēšanas un lietošanas laikā AKB izdala sprādziennedrošu ūdeņradi.
5) Nesmēķēt, nelietot atklātas uguns tuvumā, turēt tālumā no iespējamiem dzirksteļu avotiem!
6) Kodīgs! Satur elektrolītu (sērskābes ūdens šķīdumu) – ļoti kodīga skābe.
7) Utilizācija. Neiznīcināt izmantotos AKB kā sadzīves atkritumus, bet nodot pieņemšanas punktos.
8) Satur svinu Pb – neizmest AKB sadzīves atkritumu konteineros.
9) Zīmes 7 un 8 izvietotas uz aizmugurējā AKB paneļa]]>


Ielādēt vairāk rakstus
Load More By Jānis Alksnis
Load More In arhivs
Komentāri ir slēgti

Iesakām izlasīt šādus rakstus

MikroTik un Tet nodrošinās zinātniekiem 400 gigabitu savienojumu cīņai

Latvijas tehnoloģiju inovāciju uzņēmumi MikroTik un Tet izveidojuši jaunus lieljaudas…