22. oktobris, 2015

Tilde piedalās starptautiskā inovācijas projektā FREME

2015.gada februārī sabiedrība Tilde iesaistās starptautiskā FREME projektā. Pēc pirmajiem sešiem projekta norises mēnešiem FREME piedāvā e-pakalpojumus digitālā satura pārvaldības un bagātināšanas jomā.

FREME projektā izstrādātie satura bagātināšanas pakalpojumi uzlabos esošos digitālā satura pārvaldības procesus, nodrošinot atkārtoti izmantojamu API un grafisko lietotāja interfeisu (GUI) kopu. Uzlabojumi būs visā satura vērtību ķēdē: satura izveidē (jeb autorēšanā), satura tulkošanā un lokalizācijā, publicēšanā un piekļuvē saturam, ieskaitot koplietošanu dažādām valodām un personalizētus satura ieteikumus.

“FREME uzdevumi aptver plašu biznesa un pētniecības kopienu diapazonu, tāpēc esam apsprieduši FREME daudzos pasākumos — gan modernās pētniecības konferencēs un nozarei raksturīgos pasākumos, gan ES tīklā, kas saistīts ar datu, valodas tehnoloģiju un valsts sektora informācijas kopienām.” (Citāts no FREME biļetena pavadvēstules)

FREME inovācijas ir plānots piedāvāt tirgū, tādēļ FREME bagātināšanas pakalpojumi tiks izstrādāti atbilstoši četru reālu biznesa situāciju vajadzībām:

  • daudzvalodīgu un semantiski bagātinātu e-grāmatu izveide un publicēšana;

  • semantiska bagātināšana daudzvalodu satura tulkošanas un lokalizācijas procesā;

  • nozares datu koplietošanas un atvērtajiem datiem paredzētās piekļuves uzlabošana (lauksaimniecības un pārtikas nozarē);

  • FREME nodrošināti personalizēti satura ieteikumi tiešsaistē.

Par FREME projektu

FREME projektu finansē Eiropas Komisija pētniecības un inovācijas pamatprogrammā “Apvārsnis 2020”, un tas ilgst divus gadus. Projekta mērķis ir pavērt jaunas iespējas visās nozarēs, kas saistītas ar digitālā satura pārvaldību. Izmantojot digitālo saturu un datus, kā arī rūpējoties par precīzi definētām nozares un patērētāju tirgus vajadzībām, Eiropas Savienība vēlas nostiprināt savas pozīcijas daudzvalodīgu produktu un pakalpojumu nodrošinātājas statusā.

Padalies ar šo ziņu sociālajos tīklos

Jānis Alksnis

Esmu moderno tehnoloģiju entuziasts ar ilggadēju un plašu pieredzi dažādās informāciju tehnoloģiju jomās, ar savu skatījumu uz lietu kārtību.

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Reply: