Sākums IT sasniegumi, bizness 83% informātikas skolotāju Datorikas pilotprojektu novērtējuši pozitīvi

83% informātikas skolotāju Datorikas pilotprojektu novērtējuši pozitīvi

4 minūtes lasīšanai

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociācija (LIKTA) un Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) pauž vienprātīgu atbalstu Datorikas mācību programmas ieviešanas turpināšanai, lai mērķtiecīgi virzītos uz jaunu, kompetencēs balstītu izglītības standartu, kas palīdzētu jauniešus labāk sagatavoties nākotnes darba tirgum. Līdzīgu nostāju izsaka arī informātikas skolotāji, no kuriem 83% Datorikas pilotprojektu aizvadītajā mācību gadā novērtējuši kā lietderīgu, liecina LIKTA veiktā mācībspēku aptauja.
Informātikas skolotāju aptaujas dati parāda, ka pilotprojektu pozitīvi novērtējuši vairāk nekā 4/5 skolotāju jeb 83% aptaujāto. Īpaši svarīgi, ka skolotāji saredz datorikas lielo pievienoto vērtību arī citu mācību priekšmetu apguvē – proti, vairāk nekā puse (58%) uzskata, ka datorika skolēniem palīdz sekmīgāk apgūt arī citus mācību priekšmetus. Aptaujas ietvaros 78% skolotāju atzina, ka ar grūtībām pilotprojekta laikā nav saskārušies.
“Informācijas tehnoloģijas un ar to saistītās nozares īsā laikā kļuvušas par mūsu laikmeta neatņemamu sastāvdaļu, ar ko saskaramies ikviens savā ikdienā un sadzīvē. To ietekme un mijiedarbība ir ikvienā ekonomikas nozarē, tikai likumsakarīgi, ka datorika kā mācību priekšmets skolā kļūst par tikpat pašsaprotamu prasmi kā matemātika, valoda un citi mācību priekšmeti,” uzsver izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis. Ministrs pauž gandarījumu, ka datorikā apgūtais ir noderīgs arī citu mācību priekšmetu apguvē un atgriezeniskā saite liecina – galvenie ieguvumi ir algoritmiskās un loģiskās domāšanas attīstība. “Datorikas pilotprojekts ir nopietns solis jaunā kompetencēs balstītā izglītības standarta ieviešanai, ko plānots pakāpeniski ieviest 2018./2019. mācību gadā. Esmu patiesi gandarīts par skolu aktīvo iesaisti mācību priekšmeta “Datorika” pilotprojekta īstenošanā un to, ka Datorikas mācību satura aprobācija turpināsies arī 2016./2017.mācību gadā esošajās 153 pilotskolās, pēctecīgi 2., 5. un 8.klasē”, saka ministrs.
“IT izmantošanas prasmes ir kļuvušas par pamatprasmēm, tāpat kā rakstīšana, lasīšana, bez informācijas atrašanas, apkopošanas, ievadīšanas un publicēšanas vairs nav iedomājama pilnvērtīga personas attīstība un veiksmīga iekļaušanās darba tirgū. Šīs pamatprasmes ir jāspēj iedot pamatskolas posmā, kas ir valstiski noteiktais obligātais izglītības līmenis. Tieši tāpēc esmu patiesi gandarīta par iepriekšējā mācību gadā sekmīgi realizēto Datorikas pilotprojektu, kura aprobācija ar vēl lielāku intensitāti noritēs arī šajā mācību gadā,” vērtē Signe Bāliņa, LIKTA prezidente.
Tajā pašā laikā, 88% skolotāju norāda uz nepieciešamību celt savu kvalifikāciju, kas sekmētu produktīvāku mācību procesu. Tēmas, kuras skolotāji vēlētos padziļinātāk apgūt, ir programmēšana, algoritmi, izpratne par e-vidi, vizuālā programmēšana, mācību metodika, jaunās tehnoloģijas iekārtas, video apstrāde u.c. Iespējams, tieši tāpēc 96% skolotāju izrādīja interesi apmeklēt IKT nozares uzņēmumus arī šogad. Skolotāji visvairāk vēlētos iepazīties ar IKT speciālistu darba ikdienu, programmēšanas produktu un risinājumu radīšanas procesu, kā arī praktiskajām nodarbībām. Savukārt, skolēniem, pēc skolotāju domām, būtu interesanti redzēt spēļu programmēšanas un lietotņu izstrādes procesu, dronu apgūšanu, animāciju un video veidošanu, darbu laboratorijās: elektronisku ierīču prototipu veidošanu.
Vadoties no aptaujas rezultātiem, LIKTA tuvākajā laikā plāno apzināt iespējamos uzņēmumus, kuros varētu notikt šādas pieredzes apmaiņas ekskursijas, drīzumā izziņojot skolotājiem par šādām iespējām pieteikties.
“Esmu neiedomājami laimīgs par šo projektu. Pēc daudziem gadiem, mācot skolā, viss priekšmets ir noklāts ar pārdomāti sagatavotiem metodiskajiem materiāliem un tā šajā priekšmetā nav bijis sen. Datorika iet cieši roku rokā ar tādiem priekšmetiem kā ģeogrāfiju, matemātiku, vēsturi un dabas zinībām. Šī programma ir veicinājusi bērnu zinātkāri un priecājamies redzēt, ka bērni tiešām saprot to, ko skolotājs vēlas iemācīt. Datorikas pilotprojekts noteikti palīdz izvēlēties nākotnes profesiju. Skolotāji un bērni ir entuziastiski noskaņoti un ar nepacietību gaidām, kad projekts pilnveidosies arī vidusskolas klasēs,” pieredzē dalās Rīgas 25.vidusskolas datorikas skolotājs Tālivaldis Mežis.
Fokusgrupas aptauja norisinājās no 2016. gada 8. augusta līdz 2016. gada 31. augustam interneta vidē, kopumā aptaujājot 116 informātikas skolotājus, kuri piedalījušies Datorikas pilotprojektā.

Ielādēt vairāk rakstus
Load More By Jānis Alksnis
Load More In IT sasniegumi, bizness
Komentāri ir slēgti

Iesakām izlasīt šādus rakstus

No šī gada 1. jūlija Bite Latvija sāks piedāvāt optisko internetu, izmantojot Baltcom infrastruktūru

2024. gada 1. jūlijā tiks pabeigta “Bite Latvija” un “Baltcom” apvienošana, kā rezultātā “…