Sākums arhivs Neliels kopsavilkums par akumulatoriem

Neliels kopsavilkums par akumulatoriem

6 minūtes lasīšanai
akumulators

Akumulatora ekspluatācija.

Regulāri pārbaudiet elektrolīta blīvumu un līmeni (nevar pārbaudīt neapkopjamajiem akumulatoram, AGM akumulatoram un gēla akumulatoram) (līmenim jābūt 10-15mm virs plākšņu līmeņa), ja nepieciešams, pielejiet destilētu ūdeni, nekādā gadījumā ne skābi/ elektrolītu. Neielejiet par daudz ūdens. Tāpat regulāri pārbaudiet akumulatora uzlādēšanas pakāpi/ skavu spriegumu un ģeneratora lādēšanas spriegumu. Ja destilētais ūdens jāpapildina vairāk nekā reizi gadā, vaina var būt elektrosistēmā. Griezieties pie speciālista.
Izvairieties no īssavienojumiem starp akumulatora skavām un starp pluss-skavu un masu.
Pārbaudiet, vai akumulators automobilī nostiprināts pareizi un droši.
Biežu un īsu braucienu gadījumos, kā arī bieži lietojot lielus strāvas patērētājus, akumulatora uzlādes un vispārējā stāvokļa pārbaude jāizdara biežāk, un ja nepieciešams, papildus jāuzlādē, izmantojot līdzstrāvas akumulatoru lādētāju.
Akumulators jālādē ar līdzstrāvas akumulatoru lādētāju, ja skavu spriegums samazinās zem 12,5 V un elektrolīta blīvums zem 1,22 kg/l. Nepietiekami uzlādēts akumulators jāuzlādē nekavējoties, lai izvairītos no akumulatoru plākšņu sulfatēšanās (sākas pie skavas sprieguma 12,4 V) un elektrolīta sasalšanas ziemā (tukšs akumulators ar elektrolīta blīvumu 1,10 kg/l sasalst jau pie -7° C). Akumulatoru nedrīkst lādēt, ja tā temperatūra neatrodas starp +10°C…+30°C. Elektrolīta blīvums ir atkarīgs no temperatūras. Uzlādēta akumulatora elektrolīta blīvums +25°C temperatūrā ir 1,28kg/l un skavu sprieguma 12,7 V – 12,8 V.
Bez akumulatora izgatavotāja atļaujas pievienot elektrolītam piemaisījumus aizliegts.
Akumulatora vāka ventilācijas atverēm jābūt tīrām un brīvām, iepakojuma plēvei noņemtai. Akumulatoram jābūt tīram un sausam visu darba periodu.
Elektrības vadiem jābūt tīriem un sausiem, kā arī pietiekoši gariem. Nospriegoti vadi var bojāt akumulatora skavas.
Ja automobilis netiek lietots ilgāku laika posmu (piemēram, ziemā), ieteicams iepriekš pārbaudīt akumulatora vispārējo stāvokli un uzlādes līmeni. Nepieciešamības gadījumā tas jāuzlādē ar līdzstrāvas akumulatora lādētāju. Labā kārtībā un uzlādētam akumulatoram vēsā laikā (0°C …. +10°C) nav nepieciešama apkopes lādēšana 6-8 mēnešus, pie noteikuma, ka akumulatora skavas ir atvienotas.
Jaunu, neformatētu akumulatoru, kas vēl nav ticis izmantots, nedrīkst uzglabāt temperatūrā, kas zemāka par -5°C.
Nepārslogojiet akumulatoru! Ja auto neiedarbojas uzreiz, pirms nākošās darbināšanas nedaudz uzgaidiet. Pārslogošana saīsina akumulatora mūžu. Darbinot automobili aukstā laikā ieteicams pirms iedarbināšanas uz brīdi ieslēgt tālās gaismas, pēc tam izslēgt un tikai tad iedarbināt.
Palīdzot iedarbināt ar kabeļiem, ir jāizslēdz visi strāvas patērētāji! Mīnus-vadu vienmēr nostipriniet pie auto virsbūves, pievienojiet to kā pēdējo un atvienojiet kā pirmo.

Akumulatora lādēšana
Tukša/nepietiekami uzlādēta akumulatora lādēšana tieši no ģeneratora ir akumulatoram kaitīga un aizliegta, jo ģeneratora lādēšanas strāva var daudzas reizes pārsniegt akumulatora pieļauto lādēšanas strāvu un tādējādi bojāt akumulatoru,, izraisot aktīvās vielas izdalīšanos no plāksnēm (pazīme: nosēdumiem bagāts, tumšs elektrolīts). Tukšu akumulatoru lādējiet ar akumulatoru līdzstrāvas lādētāju. Tukša un nepietiekami uzlādēta akumulatora lietošana ir kaitīga akumulatoram, jo izraisa aktīvās vielas izdalīšanos no plāksnēm (pazīme: nosēdumiem bagāts, tumšs elektrolīts) vai akumulatora plākšņu sulfatēšanos (balti plankumi uz plāksnēm).
Ja automobilī izmanto divus akumulatorus, tad 12 V papildstrāvas lietošana no viena akumulatora aizliegta. ējā gadījumā ievērojami saīsinās akumulatoru kalpošanas ilgumu.
Ilgstoša sala gadījumā, akumulatoram nepieciešama regulāra papildus lādēšana ar līdzstrāvas akumulatoru lādētāju. -18°C temperatūrā akumulators uzņem par 25% mazāk lādēšanas strāvas nekā 0°C temperatūrā.
Noplūdes strāva vieglajiem automobiļiem gaidīšanas režīmā ar signalizāciju nedrīkst pārsniegt 20mA, smagajām mašīnām gaidīšanas režīmā ar ieslēgtu tahogrāfu noplūdes strāva nedrīkst pārsniegt 100 mA, motocikliem gaidīšanas režīmā noplūdes strāva nedrīkst pārsniegt 50 mA.
Ja akumulators netiek lietots, notiek tā automātiska pašizlādēšanās, tādēļ stāvošs akumulators ir periodiski jāpārbauda, jāveic apkope un, ja nepieciešams, tas jāuzlādē ar līdzstrāvas akumulatoru lādētāju. Motociklu akumulatoriem lielāka elektrolīta blīvuma dēļ pašizlādēšanās process notiek intensīvāk un ātrāk, kā dēļ to stāvoklis jāpārbauda biežāk.
24 V darba sprieguma tīklā 12 V patērētājus drīkst barot vienīgi caur strāvas transformatoru.

Akumulatoru lietošanas četri galvenie un svarīgākie pamatprincipi:
1. Ģeneratora sprieguma norma:
13.9 – 14.4V ar ieslēgtiem energopatērātājiem

2.Startera jaudas norma:
Startera jaudas norma ir 60% no AKB starta strāvas.
Startera jaudu mēra dzinēja iedarbināšanas brīdī, kad tas nav braukts ilgāku laiku.

3.Strāvas noplūde:
Strāvas noplūdes norma 0 – 50mA un tiek noteikta ~30min pēc
dzinēja un visu patērētāju izslēgšanas.

4. Ikdienas lietošana:
Ja auto tiek neregulāri izmantots, vai arī tas tiek izmantots
20-30min dienā, nepieciešama regulāra AKB sprieguma kontrole 1x 2 mēnešos.
Startera akumulatoram vienmēr ir jābūt pilnībā uzlādētam- 12,72V , izlādēts startera akumulators ir 12,40V

Starta akumulatora īss raksturojums:
Startera akumalatorus izmanto iekšdedzes dzinēju startēšanai, tas nozīme ka to galvenais uzdevums ir atdot pēc iespējas lielāku starta strāvu (EN) pie zemas temperatūras. Startera akumulatori tiek pielietoti automašinās, motociklos, lauksaimniecības un kravas transportā, dīzeļģeneratoros utt. Startera akumulatoram vienmēr ir jābūt pilnībā uzlādētam- 12,72V , izlādēts startera akumulators ir 12,40V Katra izlāde startera akumulatoru ļoti strauji bojā- notiek plākšņu sulfatācija. Tas nozīmē, ka tas zaudē savas tehniskās īpašības- ietilpību Ah, starta strāvu A(EN)

Ielādēt vairāk rakstus
Load More By Jānis Alksnis
Load More In arhivs
Komentāri ir slēgti

Iesakām izlasīt šādus rakstus

Notikuši modernizācijas darbi Tele2 tīklā

“tele2”, īstenojot vērienīgus tīkla attīstības projektus, pēdējo divu gadu laikā palielinā…